Επιχειρήσεις

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ο κ Δήμος Παπαναστασίου έχει μεγάλη πείρα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και ιδιαίτερα με στην συμβουλευτική και νομική υποστήριξη συμπράττοντας έτσι στην κατασκευή πολυάριθμων φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων σε διάφορες περιοχές της  ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.
Παράλληλα παρέχει καθοδήγηση σε εξειδικευμένα νομικά θέματα διαχείρισης εταιριών  που δραστηριοποιούνται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο κ Δήμος Παπαναστασίου γνωρίζει σε βάθος το τεχνικό  και επιχειρηματικό υπόβαθρο μιας ηλιακής ή αιολικής επένδυσης, καθώς και την επιχειρηματική και νομική σχέση ανάμεσα στον παραγωγό ενέργειας και φορείς όπως ΛΑΓΗΕ, ΑΔΜΗΕ, κλπ. και μπορεί να αναλάβει τη νομική υποστήριξη σε θέματα όπως:

  • Αδειοδότηση φωτοβολταϊκών, αιολικών πάρκων (οικοδομικό δίκαιο, περιβαλλοντικές μελέτες, άδειες αρχαιολογικών και δασικών υπηρεσιών)
  • Σύνταξη Συμβολαίων αγοράς ή μίσθωσης ακινήτων και γεωτεμαχίων σε όλη την ελληνική επικράτεια για χρήση φωτοβολταϊκών ή αιολικών πάρκων
  • Μισθωτήρια συμφωνητικά φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων
  • Αξιώσεις τεχνικών εγγυήσεων από τον κατασκευαστή φωτοβολταϊκών ή αιολικών συστημάτων
  • Αξιώσεις εγγυημένης απόδοσης από τον κατασκευαστή
  • Συμβόλαια για ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών, αιολικών πάρκων
  • Εκπροσώπηση σε δικαστικές διενέξεις

Το ενεργειακό δίκαιο είναι ένας τομέας στον οποίο έχει ο κ. Παπαναστασίου έχει αποκτήσει ιδιαίτερη εμπειρία. Ειδικά στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες με τον καιρό αποκτούν  όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα, ο δικηγόρος Παπαναστασίου θα σας καθοδηγήσει στο σχεδιασμό, στη διαδικασία αδειοδότησης, στην κατασκευή και στη διαχείριση ενός ενεργειακού πάρκου.

Περισσότερα για επενδύσεις στην Ελλάδα

Ο δικηγόρος

Ο Δήμος Δημήτριος Παπαναστασίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969 και μεγάλωσε σε μια δίγλωσση οικογένεια.  Ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές της νομικής το 1994 στο Πανεπιστήμιο Ludwig-Maximilians του Μονάχου και στη συνέχεια εργάστηκε στο δικηγορικό γραφείο Schmidt-Sibeth,  Zirngibl,  Langwieser,  Heise στο Μόναχο.

Επικοινωνία

Δορυλαίου 18, 11521 Αθήνα

Τηλέφωνο: +30-210 6468812

Fax: +30-210 6468348

E-mail: info@papanastasioulaw.gr