Επιχειρήσεις

Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων

Ο νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις περιγράφει τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων σε επιχειρήσεις. Κύριο μέλημα είναι να εξασφαλίσει καλούς όρους, σε χαμηλές τιμές , όσον αφορά υπηρεσίες ή αγαθά, εξασφαλίζοντας έτσι την συνετή διαχείριση των δημόσιων πόρων.

Ένας άλλος στόχος του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και της ισότητας στην αγορά, και του υγιούς ανταγωνισμού.

Το δικηγορικό μας γραφείο σας συμβουλεύει και σας εκπροσωπεί σε τομείς όπως:

  • Όροι δημοπράτησης
  • Διαδικασία ανάθεσης προμηθειών
  • Διαδικασία ελέγχου και ένδικα μέσα
  • Απευθείας αναθέσεις
  • Αποκλεισμός συμμετασχόντων

  Ο κ. Παπαναστασίοιυ θα σας συμβουλεύσει και εκπροσωπεί σε όλους τους τομείς του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων έναντι των κρατικών αρχών και όλων των διοικητικών δικαστηρίων.

Ο δικηγόρος

Ο Δήμος Δημήτριος Παπαναστασίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969 και μεγάλωσε σε μια δίγλωσση οικογένεια.  Ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές της νομικής το 1994 στο Πανεπιστήμιο Ludwig-Maximilians του Μονάχου και στη συνέχεια εργάστηκε στο δικηγορικό γραφείο Schmidt-Sibeth,  Zirngibl,  Langwieser,  Heise στο Μόναχο.

Επικοινωνία

Δορυλαίου 18, 11521 Αθήνα

Τηλέφωνο: +30-210 6468812

Fax: +30-210 6468348

E-mail: info@papanastasioulaw.gr