Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Εκφράζουμε την ικανοποίησή της που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας και χαιρετίζουμε το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες μας.

To Δικηγορικό Γραφείο Παπαναστασίου σέβεται την ιδιωτικότητά σας

Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ένα σημαντικό ζήτημα, στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας γίνεται εμπιστευτικά και αποκλειστικά σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομικές διατάξεις.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών είναι μέρος τoυ Δικηγορικού Γραφείου Παπαναστασίου.

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: διευθύνσεις IP, ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεστε (referrer), προβαλλόμενες σελίδες, κλικαρισμένοι ξεχωριστοί σύνδεσμοι (links), αναζήτηση λέξεων ή αναζήτηση φράσεων (site search), διάρκεια επίσκεψης, χρησιμοποιούμενος πλοηγός (browser), κ.α.

Αρχές

Τα προσωπικά δεδομένα αποτελούνται από όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ονόματα, διευθύνσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμβατικά γενικά δεδομένα, δεδομένα λογιστικής συμβάσεων και πληρωμών, τα οποία αποτελούν έκφραση της ταυτότητας ενός ατόμου.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων IP) μόνο όταν υπάρχει είτε νομική βάση για να το κάνουμε, είτε έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ή χρήση των προσωπικών δεδομένων αναφορικά με το ζήτημα αυτό, π.χ. μέσω εγγραφής.

Τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τους παρόχους υπηρεσιών που έχουν οριστεί από το Δικηγορικό Γραφείο Παπαναστασίου μόνο στην περίπτωση που  έχετε χορηγήσει την ρητή συγκατάθεσή σας προς τούτο για συγκεκριμένο κάθε φορά σκοπό.

Οι γνώσεις που αποκτούμε μας επιτρέπουν την περαιτέρω βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων μας και την προσαρμογή τους ακόμα καλύτερα στις ανάγκες των επισκεπτών μας.

Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις

Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών στους οποίους αναθέτουμε έργα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους παρακάτω σκοπούς επεξεργασίας:

Προβολή υπηρεσιών του δικηγορικού γραφείου και ενημέρωση των δραστηριοτήτων μας.

Νομική βάση: Αιτιολογημένο ενδιαφέρον εκ μέρους μας για παροχή πληροφοριών στον χρήστη σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Αρχεία καταγραφής

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει ορισμένες πληροφορίες που αποθηκεύουμε στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής.

Αποθηκεύουμε αρχεία καταγραφής για σύντομο χρόνο αποκλειστικά με σκοπό τον προσδιορισμό διαταραχών και για λόγους ασφάλειας (π.χ. για να αποσαφηνίσουμε προσπάθειες επίθεσης) και στη συνέχεια τα διαγράφουμε. Αρχεία καταγραφής που χρειάζεται να διατηρηθούν για λόγους αποδεικτικής τεκμηρίωσης εξαιρούνται της διαγραφής μέχρι να επιλυθεί εντελώς το σχετικό συμβάν και ενδέχεται, κατά περίπτωση, να μεταβιβαστούν σε ερευνητικές αρχές.

Τα αρχεία καταγραφής χρησιμοποιούνται και για σκοπούς ανάλυσης (χωρίς διεύθυνση IP ή χωρίς ολοκληρωμένη διεύθυνση IP).

Στα αρχεία καταγραφής, αποθηκεύονται συγκεκριμένα οι παρακάτω πληροφορίες:

–Διεύθυνση IP (διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου) της τερματικής συσκευής που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στις Διαδικτυακές προσφορές

–Διαδικτυακή διεύθυνση του ιστότοπου από τον οποίο γίνεται πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας (η αποκαλούμενη URL προέλευσης ή παραπέμπουσα URL)

–Όνομα του παρόχου υπηρεσιών που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας

– Όνομα των αρχείων ή των πληροφοριών στις οποίες πραγματοποιείται πρόσβαση

–Ημερομηνία και ώρα αλλά και διάρκεια ανάκτησης

–Ποσότητα μεταφερόμενων δεδομένων

–Λειτουργικό σύστημα και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων (π.χ. Flash Player)

–Κωδικός κατάστασης http (π.χ. “Request successful” (Επιτυχές αίτημα) ή “File requested not found” (Δεν βρέθηκε το αρχείο που ζητήθηκε).

Επικοινωνία

Για να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες ή για να υποβάλλετε προτάσεις, αντιρρήσεις ή παράπονα για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Δικηγορικό Γραφείο Παπαναστασίου στο τηλέφωνο 210 6468812 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@papanastasioulaw.gr

 

Ο δικηγόρος

Ο Δήμος Δημήτριος Παπαναστασίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969 και μεγάλωσε σε μια δίγλωσση οικογένεια.  Ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές της νομικής το 1994 στο Πανεπιστήμιο Ludwig-Maximilians του Μονάχου και στη συνέχεια εργάστηκε στο δικηγορικό γραφείο Schmidt-Sibeth,  Zirngibl,  Langwieser,  Heise στο Μόναχο.

Επικοινωνία

Δορυλαίου 18, 11521 Αθήνα

Τηλέφωνο: +30-210 6468812

Fax: +30-210 6468348

E-mail: info@papanastasioulaw.gr